روش استخراج سنگ آهک در کنیا است که در آن روش استخراج